MENU
Aula_close Layer 1

Mål og menneskesyn

Målsætning:

Det faglige perspektiv:

Vi støtter og udfordrer børnene, så de er i trivsel og udvikling. På den måde styrker vi deres selvværd og selvtillid. Målet er at alle børn oplever sig selv som en aktiv og vigtig medspiller i leg, læring og udvikling af sociale relationer.

 

Børneperspektivet:

Hos  os oplever barnet, at det har ret til at have og udtrykke sine egne oplevelser og følelser. Målet er, at alle børn oplever, at de er unikke og at vi alle er forskellige og vigtige for fællesskabet

 

Forældreperspektivet:

Det er vores mål, at både personale og forældre er nysgerrige på og prøver at få indsigt i hinandens verdener. På den måde forstår og støtter vi bedst muligt op om 'det hele barn'.

 

Menneskesyn:

I børnehuset Kastanjen arbejder vi ud fra at vi tror på at bag enhver handling er der en god intention. Dette er både i forhold til barnet, til kolleger og til jer forældre. Derfor nøjes vi ikke med at beskrive et børnesyn, men derimod et menneskesyn.

 

Menneskesynet har en afgørende betydning for den måde vi møder hinanden på og derved på den læring og kompetenceudvikling der finder sted for det enkelte barn og for børnegruppen som helhed. Det har også betydning i forhold til forældresamarbejde og arbejdsmiljø.