MENU
Aula_close Layer 1

Legen

Legen er i sig selv meget værdifuld og af stor betydning for barnet generelle udvikling. Vores opgave ligger derfor i, at skabe et stimulerende legemiljø for børnene. Derfor ligger der faglige overvejelser i vores indkøb af legetøj og vores indretning af huset.

 

Børn leger forskelligt afhængig af deres alder og udvikling. De yngste børn leger oftest med legetøj, der stimulerer deres sanser og de går på opdagelse i det små. De leger parallel leg og ind i mellem er der interaktion mellem deres aktiviteter og andre børn. Efterhånden udvikles legen og deres leg hvor roller og regler indgår, bliver mere fremtrædende. Dette ses tydeligt når børnene går i børnehave.

 

Pædagogens rolle for at understøtte leg og barnets udvikling er en vekselvirkning mellem at:

  • gå ved siden af barnet (den voksne er observerende og følger barnets perspektiv)
  • gå foran barnet (den voksne er styrende)
  • gå bag ved barnet (barnet er styrende)